ده دلیل انتخاب آنتالیا برای زندگی

ده دلیل انتخاب آنتالیا برای زندگی

منطقه آنتالیا شامل استراحتگاه های کوچک لذت بخش ساحلی و مرکز پرهیاهوی اصلی شهر است. نام مستعار مرکز مرکبات به دلیل تولید انبوه پرتقال آن است و نیز دومین مقصد توریستی در کشور پس از استانبول بوده و محبوب مهاجرین و اتباع خارجی است. بر اساس گزارش آماری رسمی دولت، آنتالیا دومین محل محبوب خرید […]